Vedenie súboru

 

  • Manager: Ing. Martin Dudášik
  • Umelecký vedúci hudby: Bc. Juraj Bajús
  • Organizačný vedúci spevu: Mgr. Jarka Lehocká
  • Vedúci tanca: Juraj Tkáč
  • Kroje: RNDr. Anna Urbanová