Okresná prehliadka FS

V nedeľu 30.03.  sa v Želiezovciach konala Okresná postupová prehliadka folklórnych súborov. Podujatia sa nakoniec zúčastnili tri súbory: FS Vatra, FS Vatra Senior a domáci MFS Kincso.

Na priebeh súťaže a výber víťazov dohliadala porota v zložení Ing. Slavomír Ondejka, Mgr.Art. Lenka Šútorová-Konečná a predsedkyňa Mgr.Art. Agáta Krausová Art.D

Po prezentácií zúčastnených súborov sa porota odobrala do zákulisia, kde sa spoločne  zhodli na výsledkoch.
Zlaté pásmo a postup do krajského kola prehliadky si vybojoval MFS Kincso zo Želiezoviec.
Strieborné pásmo a diplomy za účasť si odniesli FS Vatra a FS Vatra Senior.

Touto cestou gratulujeme víťazom, no a my sa pripravujeme na ďalšie spoločné podujatia, na ktorých sa tešíme na Vašu návštevu.