Vatra senior

Seniorská zložka FS VATRA vznikla celkom spontánne stretnutím niekoľkých bývalých Vatrákov. Pospomínali na dobré časy a spoločné chvíle strávené v súbore a povedali si, že ešte chcú a majú dosť energie občas si zatancovať ako za mlada.

Vo februári roku 2010 sa začali pravidelne stretávať a trénovať. Ich prvým verejným vystúpením bola účasť na Tekovských slávnostiach v Tlmačoch 28.augusta 2010. Po prvom úspechu v spolupráci s vedúcimi  a ľudovou hudbou FS VATRA sa rozhodli pokračovať vo svojej činnosti. Vzniklo občianske združenie Tanec srdcom, ktorého členovia sú nielen bývalí tanečníci a speváci FS VATRA, ale aj ich rodinní príslušníci, či priatelia folklóru.

OZ Tanec srdcom je podporovateľom založenia novej tradície – Čilejkárskeho bálu, ktorého dva ročníky sa už uskutočnili v KD Tlmače a sú výbornou príležitosťou k stretnutiu všetkých priaznivcov (nielen) ľudovej kultúry a umenia.

Počas svojej krátkej existencie sa Vatrákom-seniorom podarilo prezentovať na takých akciách ako je Slovenský festival seniorských FS v Krivosúde-Bodovke, Folklórny festival Myjava alebo Medzinárodný folklórny festival „Takí sme“ v Leviciach.

Spolu s členmi FS VATRA sa pravidelne zúčastňujú mnohých spoločných vystúpení a akcií.

 

Vystúpenia:

2010:   Tekovské slávnosti Tlmače, Jarmok Nová Baňa, Vianočné trhy Bratislava, Pastorále Tlmače

2011:    Prezentačná akcia Vsetín, Stavanie mája Tlmače a Starý Tekov, Deň otvorených dverí SES Tlmače, Seniorský FF Krivosúd-Bodovka, FF Myjava, Remeselnícke trhy Pukanec, Dni obce Mýtne Ludany, MNFF Maďarsko, Podsitnianske dni hojnosti Prenčov, Tekovské slávnosti Starý Tekov, MFF Takí sme Levice, Kamenín, Míting na Žuhračke, Vinobranie Čajkov, Dajže,Bože, dobrý deň! Tlmače, Vianočné trhy Bratislava, Vianoce v Kozárovciach, Pastorále Tlmače,

2012:    Ples Kozárovce, Ples Rybník n/Hr., Predvolebná kampaň SMER Levice, Stavanie mája Tlmače, V. Kozmálovce, Dni obce Stožok, Seniorský FF Skalica, Deň ZF SACHS Levice, Dni obce Priechod, KD Máňa, Tlmačská grámora Tlmače, Vinobranie Rybník n Hr., Beša, MFF Takí sme Levice a Pohronská verbovačka Želiezovce, Vystúpenie k 60.výr.FS VATRA, Tlmačské vianoce a Pastorále Tlmače