Hudobná zložka

Od roku 2005 tvoria stálu zostavu ľudovej hudby Beáta Selková, Ján Rédli, Karol Rédli, Miroslav Vargic, Jaromír Chlebo a Juraj Bajús. V roku 2007, pred 55. výročím založenia súboru, sa k nim pridala Barbora Krišková. Vedúcim ľudovej hudby sa stal Juraj Bajús, ktorý taktiež prebral väčšiu časť upravovateľskej činnosti.

Súčasné zloženie hudby:      

Priečna flauta: Barbora Krišková
Cimbal: Jaromír Chlebo
Primáš: Ján Rédli
Prvé husle: Beáta Selková
Druhé husle: Beáta Selková, Ing. Karol Rédli
Viola: Miroslav Vargic
Kontrabas: Juraj Bajús